janeriks
Hjem Bøker Auksjoner Engelsk/English
Hobbyer Om janeriks
Tilpasset søk

In Association with Amazon.co.uk

 In Association with Amazon.com

Tradera.com

 

Sudoku

Sudoku ble introdusert i Norge i en artikkel i Dagens Næringsliv på senvåren 2005, og etter kort tid ble dette en farsott. I dag kan ingen avis klare seg uten daglige Sudoku-oppgaver, og leserne er engasjerte - det ser man gjennom leserinnlegg om hhv. vanskelige og lette oppgaver.

Sudoku går i korthet ut på å plassere tallene 1 til 9 en gang i hver av 9 vannrette rader, 9 loddrette kolonner og i hvert av 9 "småbrett" på et brett bestående av 9 ganger 9 ruter, underoppdelt i 9 "småbrett" med 3 ganger 3 ruter. Oppgavene inneholder noen utfylte ruter, og på bakgrunn av de utfylte rutene skal man kunne slutte seg til hvilke tall som må stå i alle de andre rutene. Det kan være svært lett - og svært vanskelig. Det kreves ikke matematiske evner, tallene kunne godt vært erstattet med symboler, men evne til å se sammenhenger og å holde oversikten i hodet. Min erfaring er at om man oppdager at man har gjort en feil, må man starte helt forfra igjen.

Den beste boken om Sudoku på norsk er skrevet av Hanne D. McBride, journalisten som skrev den første artikkelen om Sudoku i Dagens Næringsliv. Boken heter Løs og lær sudoku og inneholder en god og grundig innføring i teknikker og knep for å løse oppgavene. I tillegg inneholder den 100 oppgaver i alle vanskelighetsgrader. Men hovedpoenget med denne boken er at det er den eneste boken med en skikkelig innføring i teknikker for å løse slike oppgaver.

Det finnes flere bøker med oppgaver som skal løses, og noen flere er på vei:

I flere av disse bøkene er det også andre typer oppgaver, selv synes jeg ikke de er interessante men de krever på samme måte som Sudoku evne til logisk tenkning og problemløsning.

I tillegg til norske bøker kan det leveres mange utenlandske oppgavebøker, og for å løse Sudoku-oppgaver trenger man ikke språkkunnskaper.

Sudoku-oppgaver på nettet:

Annet:

  • Sudoku-løser. (Temmelig meningsløst, det er jo slitet med å løse oppgaven som er det interessante, men kanskje greit for å sjekke om man var på rett vei da man ga opp...)

Denne siden ble sist oppdatert 04.09.2005

You are visitor number:

© janeriks Jan Erik Frantsvåg 2001 Reg.nr NO 983 140 831
Kontakt oss på e-post: mn@janeriks.no