janeriks
Hjem Bøker Auksjoner Engelsk/English
Hobbyer Om janeriks
Tilpasset søk
 

 

[Sverige][Danmark][Sønderjylland][Finland][Island]
[Færøyene][Grønland] [Dansk Vestindia]

[Litteratur] [Foreninger] [Lenker]

[26.04.03] Thomas Høiland med ny stor myntauksjon 20.–22. november i København.
Katalog 25 20.–22. november 2003, nesten 2900 nummer vesentlig danske mynter og danske områder, men også en del Norge og "hele verden"
Katalog 26 20. november 2003 ZINCK VI, del av en større samling viktige danske og norske mynter.
[mer...]

Gå til oversikt over danske sedler på eBay

Danmark(flere bilder av danske sedler)

har utgitt sedler siden begynnelsen av 1700-tallet. Til 1814 var seddelutgivelsen felles for Danmark og Norge (mens utmyntingen var lokal). Danske sedler fra 1900-tallet dukker jevnlig opp på auksjoner, etterkrigssedler er ikke spesielt dyre. I Danmark, som i Norge, var det en sanering av seddelmassen etter krigen, derfor er også de lavere valører av sedler utgitt under og like før krigen lett tilgjengelige til overkommelige priser.

En god bok, som i tillegg til å handle om seddelsamling generelt også forteller mye om danske sedler, er Peter Flensborg: Pengesedler som hobby i dansk utgave.

Danmark 10 kroner 5. utgave 1962, erstatningsseddel fra grovkontrollen.

På sedler fra 5. utgave (portrett- og landskapsserien) og 6. utgave (maleri- og dyreserien) kan årstallet være vanskelig å finne - stort sett står det "utgitt i henhold til lov av 7. april 1936", mange tror (eller velger å tro) at dette er seddelens utgivelsesår.

Serienummeret på disse sedlene er delt i to, et rent nummer og et nummer bestående av 1 bokstav, 4 tall og 1 bokstav - eks. H2620J som på bildet under. De to midterste sifrene - 62 - angir de siste to siffer i utstedelsesåret, altså 1962.

Dersom siste siffer er 0 (som i dette tilfellet) er seddelen en erstatningsseddel; er den siste bokstaven K er seddelen fra finkontrollen, er den siste bokstaven J er seddelen fra grovkontrollen. K er altså sjeldnere enn J. Begge typer er mer verdt enn ordinære sedler fra samme år. Samme system for år og erstatningssedler benyttes på en del seddelutgaver for Færøyene.

Også i Danmark er det utgitt privatbanksedler, disse er beskrevet i 2. utgave av Sieg's seddelkatalog Norden og i Pick: Specialized issues. I tillegg finnes det S.O.S.-sedler og J.A.K.- sedler, utgitt av bevegelser i 1920- og 1930-årene, se Sieg 2. utgave.

Som i Norge benyttet Wehrmacht tyske Reichskreditkassen-Scheine til å betale for seg med våren/sommeren 1940. Den allierte overkommando utstedte egne sedler til bruk under befrielsen av Danmark, og spesielle sedler ble brukt internt i Den danske Brigade i Tyskland under den allierte okkupasjonen etter den andre verdenskrigen. Jutlandia-sedlene, som ble brukt på et dansk hospitalskip under Koreakrigen, er et spesielt dansk fenomen.

Det danske nazipartiet lot utgi egne propagandaanvisninger (se bildet nedenfor), som kunne brukes i et begrenset antall sammenhenger. I tillegg til de som er avbildet, ble det også laget - men aldri utgitt - en 25-øreseddel.

Inter-coin.dk har et bra utvalg av rimelige danske sedler.

Sønderjylland - Plebiscite

Som ikke alle er klar over, ble Danmarks grenser mot Tyskland først fastlagt i 1920, da det ble holdt folkeavstemminger i kommunene i 2 soner sør for den tidligere grensen. Fordi det i deler av disse sonene var et klart dansk folkeflertall, ble deler av området tilbakeført til Danmark. (Området hadde vært dansk langt sørover, til den Dansk-tyske krig i 1864.)

I tiden rundt avstemmingene ble det utgitt sedler (notgeld) i mange av disse kommunene, med propagandatekster i den ene eller annen retning. Disse sedlene er fargerike og forteller en helt særegen historie, og de er stort sett svært rimelige. Inter-coin.dk har et godt utvalg av disse sedlene.

Danskvennlig notgeld fra Daler 1920 - "Vort Ønske er opfyldt"

Tyskvennlig notgeld fra Süderbrarup 1920 - "Wir wollen keine Dänen sein, Wir wollen Deutschen bleiben" (Vi vil ikke være danske, vi vil forbli tyske).

Disse sedlene er utførlig omtalt i Sieg's seddelkatalog 2001.

Litteratur:

  • Peter Flensborg: Pengesedler som hobby. Clausen bøger, København 1976. ISBN 87-11-03769-5. NB! Må ikke forveksles med den norske utgaven av samme bok, som har et annet innhold! Antikvarisk
  • Sieg's seddelkatalog 2001 (4. utgave) kan du per i dag få bestilt hos Bergens Mynt og Seddelforretning AS. Denne utgaven omfatter Danmark, Island, Dansk Vestindia, Grønland, Færøyene, og Norge frem til og med 1814.
  • Bjørn R. Rønning: Norges pengesedler og seddelbankvesen inntil 1874.1: Sedler utstedt i København. Omfatter også Danmarks pengesedler 1713–1813. Universitetsforlaget, Oslo 1980. ISBN 82-00-01929-2. Antikvarisk
  • Leo Hansen: Danmarks officielle Pengesedler 1713–1983. Dansk Numismatisk Forening, København 1983. ISBN 87-88385-00-0. Denne boken fortsetter der Rønning slutter. Antikvarisk
  • Gunnar Andersen: Pengesedler. Sikkerhedsgrafikkens principper og dens æstetik. Danmarks Nationalbank, København 1974/1980 (1./2. utgave). Gir en inføring i pengeseddelens grafikk og teknikk, er samtidig en beskrivelse av de danske sedlene i serie 1972 (maleri- og dyreserien). Forskjellen mellom 1. og 2 utgave er omtalen av 20-kronerseddelen, som kom i 1980. Antikvarisk

Foreninger

Lenker

Finn danske sedler hos Tradera!
Tradera.com

Denne siden ble sist oppdatert 10.03.2008

You are visitor number:

© janeriks Jan Erik Frantsvåg 2001 Reg.nr NO 983 140 831
Kontakt oss på e-post: mn@janeriks.no