janeriks
Hjem Bøker Auksjoner Engelsk/English
Hobbyer Om janeriks
Tilpasset søk
 

 

Contents
  General information  
  Overview table  
Banknote issues with scans!
  Daler issues (pre 1878)  
  1st issue  
  2nd issue  
  3rd issue  
  4th issue  
  5th issue  
  6th issue  
  7th issue  
  Persons depicted  
London issue
1 and 2 kroner
Notgeld
Svalbard (Spitzbergen)
  Arktikugol notes  
  Store Norske Spitsbergen Kulkompani  
  Svenska Stenkolsaktiebolaget Spetsbergen  
National bank of Norway
Sino-Scandinavian Bank
  List of notes  
Replacement notes
Curiosa
Forgeries
News
Guestbook
Sales list
Other countries
Greenland
Denmark
United States
 
Skanfil auksjon 153 17./18.11.06
Skanfil auksjon 150 19./20.05.06
Samlerhuset auksjon 131 1. og 2. februar 2006
Riibe avholder sin auksjon nr 18 12.-13. november
Thomas Høiland nye auksjoner 28.04–30.04.2005
Flere auksjonsnyheter
[Sverige][Danmark][Sønderjylland][Finland][Island]
[Færøyene][Grønland] [Dansk Vestindia]

Norden

Våre naboland er også populære samlerområder, og sedlene er relativt godt tilgjengelig. Moderne sedler lar seg lett skaffe til en overkommelig pris.

Relevante kataloger (Pick) finner du på hovedsiden for sedler. Det finnes en nordisk katalog, Sieg's seddelkatalog Norden. Siste utgave (3. utg.) av denne kom i 1984. Den kan fortsatt finnes hos mynt- og seddelhandlere, i antikvariater mm. Om prisene ikke er ajour, vil man kunne få en oppfatning om sjeldenhet og relativ pris.

4. utgave, Sieg's seddelkatalog 2001, kan du per i dag få bestilt hos Bergens Mynt og Seddelforretning AS. Denne utgaven omfatter Danmark, Island, Dansk Vestindia, Grønland, Færøyene, og Norge frem til og med 1814.

Sverige(bilder av svenske sedler)

har en omfattende seddelutgivning bak seg. De første europeiske sedler ble utgitt i Sverige. Et vevsted med bilder av og informasjon om moderne svenske sedler (krone-sedler) finner du her: Swedish notes. Ytterligere informasjon om eldre sedler, varianter mm. finner du på siden Sveriges Sedlar, et meget innholdsrikt vevsted.

Moderne svenske sedler er relativt rimelige. Det kan samles et nærmest uendelig antall kombinasjoner av årstall, bokstaver og underskrifter. Blant kjente underskrifter er Dag Hammarskiöld, FNs generalsekretær, som omkom i en flyulykke.

Moderne erstatningssedler er markert med en stjerne ved seddelnummeret, slike sedler er verdt mer enn ordinære sedler av samme årgang - noen ganger svært mye mer.

I Sverige var det frem til for rundt 100 år siden en rekke private banker som også utstedte sedler. Disse dukker av og til opp på auksjoner, og er ikke uoverkommelige i pris. Pick: Specialized issues er den eneste katalogen hvor disse er med.

Finland

Finland var en del av Sverige frem til 1808, da landet ble et storfyrstendømme i personalunion med Russland. Helt fra 1811 ble det utgitt egne sedler for Finland.

Moderne sedler er lett å komme over. Merk at man i 1963 hadde en myntreform, der 100 gamle mark ble 1 ny mark. De siste seddelutgavene med gamle mark er helt like de første med nye mark, bare med 2 nuller mindre i verdiangivelsen.

For sedler fra perioden 1909-1922 må man være omhyggelig med detaljene. Samme seddel, dvs med samme design men med forskjell i farger, detaljer og seddelnummer kan forekomme i opptil 5 utgaver med svært forskjellig verdi:

  • En opprinnelig utgave (år 1909, 1915 eller 1916)
  • Identiske sedler utstedt av Folkeoppstanden i 1918, disse ble gjort ugyldige. Skilles fra foregående på seddelnummer
  • Samme med påtegnelsen Litt A.
  • Samme med påtegnelsen Serie II, nå med fargeendringer.
  • Samme, endrede farger og årstall 1918, uten Russlands riksvåpen og uten russisk tekst på baksiden.

Folkeoppstandens utgave, som ble gjort ugyldig, og 1918-utgaven, er billigst. Dette er gjort godt, om ikke helt lett oversiktlig, rede for i Sieg's seddelkatalog Norden 3. utg..

Moderne erstatningssedler er markert med stjerne ved seddelnummeret.

Island(bilder av islandske sedler)

De første islandske sedler var sedler lik dem som sirkulerte i Danmark-Norge, men med islandsk tekst på baksiden. En del slike utgaver finnes fra 1777-1815. De første egentlige islandske seddelutgavene kom i 1885. Bortsett fra skillemyntsedler (1-krone) utgitt under 1. verdenskrig, er alle sedler fra før Landsbanki Islands 2. utgave (etter lov av 15. april 1928) dyre og sjeldne. En del hullmakulerte sedler av tidligere utgaver har vært å se i det siste, prissettingen er ganske usikker.

Landsbanki Islands 2. og 3. utgave skilles kun på fargene og underskriftskombinasjonene, se Sieg's seddelkatalog Norden.

I 1981 kom det en myntreform, 100 gamle kroner ble 1 ny krone. Helt nye mynter og sedler ble laget i den nye valutaen.

Noen private sedler har vært i omløp, se Sieg's 2. utgave.

Mer moderne (1930-1970) er vareanvisninger. Kooperative selskaper har gitt lån til medlemmer, dette har vært utbetalt i vareanvisninger som bare kunne benyttes til å kjøpe dagligvarer, forbruksartikler og utrustning hos det kooperative selskapet. Ved levering av fangst har lånet blitt trukket fra verdien av fangsten, før restbeløpet har blitt utbetalt - en moderne variant av den gamle utrederinstitusjonen. Slike vareanvisninger har vært å se på eBay i de siste årene.

Færøyene(bilder av færøyiske sedler)

I perioden 1809-1812 ble det laget noen enkle, håndlagede nødpenger på Færøyene. I tiden 1815-1821 ble danske sedler beregnet til bruk der, påtrykt en tekst om at de var ment for Færøyene. Bortsett fra dette, var det ordinære danske sedler som sirkulerte på Færøyene frem til utbruddet av 2. verdenskrig.

I 1940 ble kontakten mellom Danmark og Færøyene brutt, og sirkulerende danske sedler ble påtrykt tekst om at de kun var gyldig på Færøyene. En provisorisk utgave og en utgave produsert i England ble satt i sirkulasjon under krigen.

Færøyene 1 krone 1940, produsert i England

Etter krigen ble det utgitt en 100-kroneseddel, før den første utgaven av Danmarks Nationalbanks færøyiske sedler ble tatt i bruk fra 1951. Færøyene har ikke egen valuta, slik at sedlene egentlig er danske kroner.

2. utgave ble utgitt i 1974, stort sett som 1. utgave men med andre farger. Størrelsen på sedlene var også justert, slik at de skulle være like store som de tilsvarende danske sedlene.

Færøyene 10 kroner 2. utgave 1974

De fleste sedler i 1. og 2. utgave har samme system med "skjulte" årstall og J og K for erstatningssedler som tilsvarende danske sedler.

En ny utgave av færøyiske sedler er under utgivelse, parallelt med en tilsvarende dansk utgave.

Dansk Vestindia(bilder av dansk vestindiske sedler)

Dansk Vestindia er en gruppe små karibiske øyer (St. Thomas, St. Jan og St. Croix), øygruppen ble i 1917 solgt til USA og heter nå US Virgin Islands.

De første sedlene var danske sedler som på baksiden hadde påtrykk som gav dem tilsvarende pålydender i "rigsdaler vestindisk courant". 1788-1842 ble det utstedt kredittbevis i rigsdaler vestindisk courant. Slike sedler er tilnærmet umulig å finne. Fra 1849 til 1905 ble det utgitt sedler pålydende Vestindiske dalere (lik US dollar). Disse sedler er sjeldne, men en del blanketter er å få tak i. De ble trykket i København og påført 3 underskrifter, så ble det lokalt påført ytterligere 3 underskrifter før sedlene ble satt i sirkulasjon.

I 1905 gikk man over til vestindiske franc (5 franc lik 1 US dollar) og Den Dansk-Vestinidiske Nationalbank fikk enerett på seddelutstedelse i 30 år, altså til 1935. Denne retten ble benyttet også etter at øyene ble amerikansk territorium, trolig den eneste delen av USA hvor andre betalingsmidler har vært benyttet i moderne tid. Disse sedlene er fargerike og vakre.

Det finnes også en privat bank som utgav sedler 1836-1898, St. Thomas Bank, alle sedler er sjeldne.

Denne siden ble sist oppdatert 31.03.2005

You are visitor number:

© janeriks Jan Erik Frantsvåg 2001 Reg.nr NO 983 140 831
Kontakt oss på e-post: mn@janeriks.no